ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบลุ่มและเนินเหมาะสมแก่การทำการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ทำไร่ ปลูกพืชผัก และที่อยู่อาศัย

ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดูฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

ลักษณะของดิน สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ และยังมีดินเค็มอยู่ทั่วไป พื้นราบเหมาะสมแก่การทำการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ทำไร่ ปลูกพืชผัก

ลักษณะของแหล่งน้ำ

  1. มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลำน้ำเสียว

  2. มีแหล่งน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ่อพัน แก้มลิง คลอง หนอง ฝายทดน้ำ

  3. การใช้น้ำทรัพยากรน้ำส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร และการประมง

ลักษณะของไม้และป่าไม้ ในพื้นที่ไม่อยู่ในเขตป่าไม้ ไม้มีเล็กน้อยในพื้นที่สาธารณะ มีเนื้อที่ประมาณ 1,123 ไร่

ด้านการเมือง/การปกครอง 

เขตการปกครอง ตำบลจำปาขัน ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน อยู่ในเทศบาลตำบลจำปาขันทั้งหมด ได้แก่

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 โคกสมบูรณ์ นายสุริชัย  พลเดช ผู้ใหญ่บ้าน 096-410-9058
2 โพนทัน นายวิรัตน์  นาแซง ผู้ใหญ่บ้าน 064-592-7737
3 ปลาค้าว นายจันทร์ทา  รมณี ผู้ใหญ่บ้าน 085-757-0791
4 โคกฮัง นายภูศิน  ลาสองชั้น ผู้ใหญ่บ้าน 092-726-1456
5 ตำแย นายบุญร่วม  ชุมเหมา ผู้ใหญ่บ้าน 089-297-1786
6 ตาเณร นายณฐนนท์  สิงห์ดงเมือง กำนันตำบลจำปาขัน 087-047-0903
7 หนองจาน นายนิรันดร์  พรมดงมัน ผู้ใหญ่บ้าน 084-794-6375
8 หญ้าหน่อง นายสายฝน  แก้วสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 095-659-2117
9 หนองมะดุม นายธานินทร์  สอนวิชา ผู้ใหญ่บ้าน 088-304-3894
10 หนองมะเหียะ นายอนันต์  ตะกะศิลา ผู้ใหญ่บ้าน 061-145-7047
11 หัวดง นายอำพันธ์ อภิโชติธนกุล ผู้ใหญ่บ้าน 087-000-6502
12 หนองโสน นายโชติ ป้องทัพไทย ผู้ใหญ่บ้าน 064-328-2030

 

ประชากร 

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 6,619 คน แยกเป็นชาย 3,307 คน หญิง 3,312 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 262.79 คน

ต่อตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่ บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร(คน)


ชาย หญิง รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 บ้านโคกสมบูรณ์

บ้านโพนทัน

บ้านปลาค้าว

บ้านโคกฮัง

บ้านตำแย

บ้านตาเณร

บ้านหนองจาน

บ้านหญ้าหน่อง

บ้านหนองมะดุม

บ้านหนองมะเหียะ

บ้านหัวดง

บ้านโหนองโสน

97

147

186

166

140

183

271

109

85

130

114

125

191

245

374

331

275

279

516

203

183

225

254

231

164

266

256

318

253

328

515

184

173

236

256

263

355

511

730

646

528

607

1,031

387

356

461

510

494

รวม   1,753  3,307 3,312 6,619

ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2564
 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงาน

จำนวนผู้เข้าชม

1396552
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
884
1230
10310
1368558
38107
37741
1396552

Your IP: 108.162.226.228
2024-07-20 16:22