คณะผู้บริหาร

นางสาวยุวดี กลางคาร

นางสาวยุวดี กลางคาร

ปลัดเทศบาลตำบลจำปาขัน

นายพิษณุ ศิลาเณร

นายพิษณุ ศิลาเณร

นายช่างโยธารักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายโยธา

 
นายพิษณุ ศิลาเณร

นายพิษณุ ศิลาเณร

นายช่างโยธา

นายสมพงษ์ หัดกล้า

นายสมพงษ์ หัดกล้า

นายช่างโยธา

นายยุทธการ โพธิ์คำ

นายยุทธการ โพธิ์คำ

เจ้าพนักงานประปา

นายวิญญู หินซุย

นายวิญญู หินซุย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวีระศักดิ์ สืบชาติ

นายวีระศักดิ์ สืบชาติ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายนนท์ชัย อรรคฮาด

นายนนท์ชัย อรรคฮาด

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายสุริยัน เก่งแก้ว

นายสุริยัน เก่งแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นางสาวนภัสลัญช์ นามภูงา

นางสาวนภัสลัญช์ นามภูงา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพรชัย มาหินกอง

นายพรชัย มาหินกอง

คนสวน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page