กองกองช่าง

"'

นางสาวยุวดี กลางคาร

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

0847859839

นายพิษณุ  ศิลาเณร

นายพิษณุ ศิลาเณร

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

0614288595

 width=

นายพิษณุ ศิลาเณร

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

0614288595

 width=

นายสมพงษ์ หัดกล้า

นายช่างโยธา

0890720056


นายวิญญู หินซุย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

0883312907


 นายวีระศักดิ์ สืบชาติ

 ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 0847078717


นายนนท์ชัย อรรคฮาด

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

0883018450


นายสุริยัน เก่งแก้ว 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

0856434104


นายยุทธนา สุขสีดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0622819066


นายพรชัย มาหินกอง 

ผู้ดูแลสวน(ผู้มีทักษะ) 

0610411075

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จัดเก็บภาษี

คำถามที่พบบ่อย