สภาเทศบาลตำบลจำปาขัน

นายบุญมี ต้นหนองสรวง

นายพสิษฐ์ ขันอาษา

ประธานสภาเทศบาลตำบลจำปาขัน

 
นายสัมพันธ์ หินซุย

นายสัมพันธ์ หินซุย

รองประธานสภาเทศบาลตำบลจำปาขัน

 
นายอำพัน นาไทร

นายอำพัน นาไทร

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจำปาขัน

นายบุญโฮม  ศรีภูงา

นายบุญโฮม ศรีภูงา

สท.เขตเลือกตั้งที่ 1


นายสมชาย สีเหลือง

สท.เขตเลือกตั้งที่ 1


นางสาวสุภาวดี สีเหลือง

สท.เขตเลือกตั้งที่ 1

นางสาวธัญญาพร  แสวงจันทร์

นางสาวธัญญาพร แสวงจันทร์

สท.เขตเลือกตั้งที่ 1


นายสำรวย สมอาษา

สท.เขตเลือกตั้งที่ 1

นางสวาด  ศรีหินกอง

นางสวาด ศรีหินกอง

สท.เขตเลือกตั้งที่ 1

นายอุทัย  สอนวิชา

นายอุทัย สอนวิชา

สท.เขตเลือกตั้งที่ 2

นายประเสริฐ  ลาสองชั้น

นายประเสริฐ ลาสองชั้น

สท.เขตเลือกตั้งที่ 2

นางจำปี  รักบุญ

นางจำปี รักบุญ

สท.เขตเลือกตั้งที่ 2

นางสัมฤทธิ์  หลวงสนาม

นางสัมฤทธิ์ หลวงสนาม

สท.เขตเลือกตั้งที่ 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จัดเก็บภาษี

คำถามที่พบบ่อย