ฝ่ายปกครอง

นางสาวอัจฉริยา สิมมา

นางสาวอัจฉริยา สิมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายอำพัน นาไทร

นายอำพัน นาไทร

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 
นางสาวสุภาพร ลำไย

นางสาวสุภาพร ลำไย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
นางวรวรรณ โอสระคู

นางวรวรรณ โอสระคู

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวประไพรศรี รักษา

นางสาวประไพรศรี รักษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชนัดดา พันธ์ลา

นางสาวชนัดดา พันธ์ลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวลัดดาวรรณ คำผาย

นางสาวลัดดาวรรณ คำผาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสันติภาพ ทาสระคู

นายสันติภาพ ทาสระคู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธนากรณ์ สาริกุล

นายธนากรณ์ สาริกุล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายปิยะ บุดดา

นายปิยะ บุดดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายประภาส วงศ์น้ำคำ

นายประภาส วงศ์น้ำคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายยุทธพล แก้วสมบัติ

นายยุทธพล แก้วสมบัติ

ช่างเครื่องสูบน้ำ

นายธีรเนตร หินซุย

นายธีรเนตร หินซุย

พนักงานดับเพลิง

นายมนัส สมหนองบัว

นายมนัส สมหนองบัว

คนงานทั่วไป

นายเปรียว วันภูงา

นายเปรียว วันภูงา

คนงานทั่วไป

นายถนอม สอนวิชา

นายถนอม สอนวิชา

พนักงานขับรถ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page