ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอัจฉริยา  สิมมา

นางสาวอัจฉริยา สิมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวสุจรรย์จิรา  วงศ์น้ำคำ

นางสาวสุจรรย์จิรา วงศ์น้ำคำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวภัคจิรา เกษตรสิงห์

นักวิชาการสาธารณสุข


นายพยพ ทองบ่อ

นักวิชาการศึกษา


นางปวริศา มาหินกอง

เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณัฐภาร์ แสงงาม

นักพัฒนาชุมชน


นายเสกสรรค์ สุจริต

ครูชำนาญการ


นางสาวปิยาภรณ์ วิชัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปัทมา วังภูงา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวจำเนียร สุดาเดช

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)


นางสาววิมลรัตน์ อบภิรมย์

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)


นางกฤษณา กะติศิลา

ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววัชรินทร์ สำโรงแสง

คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page