ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอัจฉริยา สิมมา

นางสาวอัจฉริยา สิมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวสุจรรย์จิรา วงศ์น้ำคำ

นางสาวสุจรรย์จิรา วงศ์น้ำคำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวภัคจิรา เกษตรสิงห์

นางสาวภัคจิรา เกษตรสิงห์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางเบญจลักษณ์ โสดารัตน์

นางเบญจลักษณ์ โสดารัตน์

นักวิชาการศึกษา

นางปวริศา มาหินกอง

นางปวริศา มาหินกอง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเสกสรรค์ สุจริต

นายเสกสรรค์ สุจริต

ครู

นางสาวปิยาภรณ์ วิชัย

นางสาวปิยาภรณ์ วิชัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปัทมา วังภูงา

นางสาวปัทมา วังภูงา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวจำเนียร สุดาเดช

นางสาวจำเนียร สุดาเดช

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรรณทิมา จันทร์โท

นางสาวพรรณทิมา จันทร์โท

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกฤษณา กะติศิลา

นางกฤษณา กะติศิลา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววัชรินทร์ สำโรงแสง

นางสาววัชรินทร์ สำโรงแสง

คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page