ประกาศเทศบาลตำบลจำปาขัน

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ลงชื่อ นายเดช  มาหินกอง

         นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page