ประกาศเทศบาลตำบลจำปาขัน

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

ลงชื่อ นายเดช  มาหินกอง

นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page