ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอัจฉริยา  สิมมา

นางสาวอัจฉริยา สิมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

0819640460

นางสาวสุจรรย์จิรา  วงศ์น้ำคำ

นางสาวสุจรรย์จิรา วงศ์น้ำคำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

0870858630


นางสาวภัคจิรา เกษตรสิงห์

นักวิชาการสาธารณสุข

0935509330


นายพยพ ทองบ่อ

นักวิชาการศึกษา

0898393270


นางปวริศา มาหินกอง

เจ้าพนักงานธุรการ

0611575145


นางสาวณัฐภาร์ แสงงาม

นักพัฒนาชุมชน

0951864351


นายเสกสรรค์ สุจริต

ครูชำนาญการ

0934488693


นางสาวปิยาภรณ์ วิชัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0849573492


นางสาวปัทมา วังภูงา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

0879984657


นางสาวจำเนียร สุดาเดช

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

0857452980


นางสาววิมลรัตน์ อบภิรมย์

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

 


นางกฤษณา กะติศิลา

ผู้ดูแลเด็ก

0885316725


นางสาววัชรินทร์ สำโรงแสง

คนงานทั่วไป

0828536924

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จัดเก็บภาษี

คำถามที่พบบ่อย