กองคลัง


นางฐิตาภัสร์ จันทเรืองพงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

0890905569

"

นายอาทิตย์ แก้วเขียว

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

0942892941


นายอาทิตย์ แก้วเขียว

นักวิชาการเงินและบัญชี

0942892941


นายจักรี ไชยสิงห์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

0899881968

"

นายดุรงค์ฤทธิ์ สุกใส

เจ้าพนักงานธุรการ

0924134342


"

นางสาวชนุตพร นุ่นไทย

เจ้าพนักงานพัสดุ

0854664102

"/

นางสาววราพร พลหินกอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

0809202490

"/

นางสุกัญญา หลวงสนาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

0653459903


นางสาวนิโลบล หอมวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

0847877358


นางสาวศิริมล ศรีทานันท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

0800433469


นางสาวจิรพรรณ เจริญสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0997833683

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จัดเก็บภาษี

คำถามที่พบบ่อย