กองคลัง

นางฐิตาภัสร์ จันทร์เรืองพงศ์

นางฐิตาภัสร์ จันทร์เรืองพงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอุทัยวรรณ  อานไมล์

นางอุทัยวรรณ อานไมล์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายจักรี  ไชยสิงห์

นายจักรี ไชยสิงห์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวชนุตพร  นุ่นไทย

นางสาวชนุตพร นุ่นไทย

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายดุรงค์ฤทธิ์  สุกใส

นายดุรงค์ฤทธิ์ สุกใส

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววราพร  พลหินกอง

นางสาววราพร พลหินกอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนิโลบล  หอมวงศ์

นางสาวนิโลบล หอมวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวศิริมล  ศรีทานันท์

นางสาวศิริมล ศรีทานันท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนิภารักษ์  บัวลาด

นางสาวนิภารักษ์ บัวลาด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสุกัญญา  หลวงสนาม

นางสุกัญญา หลวงสนาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page