ประกาศ เทศบาลตำบลจำปาขัน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2560 บ้านตำแย หมู่ที่ 5 และบ้านหนองมะดุม หมู่ที่ 9 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page