ประกาศเทศบาลตำบลจำปาขัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเณร หมู่ที่ 6 จากถนน คสล.เดิมบริเวณที่นานายบุญศรีขันโมลี ถึงถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายมูล ศรีนาเครือ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page