ประชาสัมพันธ์ เทศบาลจำปาขัน  เรื่องตกลงราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายสมวิทย์ มาลี ถึงบริเวณนา นางโสภี สุจริต บ้านหัวดง หมู่ 11

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page