ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูผิวPARA AC.ทับผิวจราจรคสล.เดิม ถนนสายบ้านโพนทัน-หนองมะเหียะ ช่วงจากบริเวณบ้านนายอุบล บุญถม หมู่ที่ 1 ถึงบริเวณบ้านนายแสน หลวงสนาม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page