ผู้บริหารส่วนราชการ

นางสาวยุวดี  กลางคาร

นางสาวยุวดี กลางคาร

ปลัดเทศบาลตำบลจำปาขัน

0847859839

นางสาวรัสรินทร์ กิตติ์ธนัชวิศาล

นางสาวรัสรินทร์ กิตติ์ธนัชวิศาล

รองปลัดเทศบาลตำบลจำปาขัน

0632299059

 
นางสาวอัจฉริยา  สิมมา

นางสาวอัจฉริยา สิมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

0819640460

นางฐิตาภัสร์  จันทเรืองพงศ์

นางฐิตาภัสร์ จันทเรืองพงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

0890905569

นางสาวยุวดี  กลางคาร

นางสาวยุวดี กลางคาร

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

0847859839

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จัดเก็บภาษี

คำถามที่พบบ่อย