ผู้บริหารส่วนราชการ

นางสาวยุวดี  กลางคาร

นางสาวยุวดี กลางคาร

ปลัดเทศบาลตำบลจำปาขัน

นางสาวรัสรินทร์ กิตติ์ธนัชวิศาล

นางสาวรัสรินทร์ กิตติ์ธนัชวิศาล

รองปลัดเทศบาลตำบลจำปาขัน

 
นางสาวอัจฉริยา  สิมมา

นางสาวอัจฉริยา สิมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางฐิตาภัสร์  จันทเรืองพงศ์

นางฐิตาภัสร์ จันทเรืองพงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวยุวดี  กลางคาร

นางสาวยุวดี กลางคาร

ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page