ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลจำปาขัน
ที่อยู่  หมู่ที่ 4 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 

หมายเลขโทรศัพท์  043 501574 , 081-9661799

หมายเลขโทรสาร  043 501574
E-Mail : [email protected]