ผู้บริหาร

นายเดช  มาหินกอง

นายเดช มาหินกอง

นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน

นายสัมพันธ์  วงศ์กลาง

นายสัมพันธ์ วงศ์กลาง

รองนายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน
นายประมวล  มาหินกอง

นายประมวล มาหินกอง

รองนายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน
นายสำรอง สีเหลือง

นายสำรอง สีเหลือง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลจำปาขัน
นายบุญช่วย  อบภิรมย์

นายบุญช่วย อบภิรมย์

เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลจำปาขัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page