ผู้บริหาร

นายเดช  มาหินกอง

นายเดช มาหินกอง

นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน

นายสำรอง  สีเหลือง

นายสำรอง สีเหลือง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน

นายบุญช่วย  อบภิรมย์

นายบุญช่วย อบภิรมย์

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน

นายสัมพันธ์  วงศ์กลาง

นายสัมพันธ์ วงศ์กลาง

รองนายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน

นายประมวล  มาหินกอง

นายประมวล มาหินกอง

รองนายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page