ผู้บริหาร

นายเดช  มาหินกอง

นายเดช มาหินกอง

นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน

0857454734

นายสัมพันธ์  วงศ์กลาง

นายสัมพันธ์ วงศ์กลาง

รองนายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน
0857392479
นายประมวล  มาหินกอง

นายประมวล มาหินกอง

รองนายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน
0862416076
นายสำรอง สีเหลือง

นายสำรอง สีเหลือง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลจำปาขัน
0887358330
นายบุญช่วย  อบภิรมย์

นายบุญช่วย อบภิรมย์

เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลจำปาขัน
0811942613
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จัดเก็บภาษี

คำถามที่พบบ่อย