ประกาศเทศบาลตำบลจำปาขัน

เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ  นายเดช  มาหินกอง

นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page