เทศบาลตำบลจำปาขันได้จัดโครงการฝึกอาชีพอบรมอาชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในวันที่ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลจำปาขัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
Free Joomla Lightbox Gallery