เทศบาลตำบลจำปาขันขอเชิญประชาชนตำบลจำปาขันร่วมเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลจำปาขัน 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page