ขอเชิญขอเชิญบุคลากรของเทศบาลตำบลจำปาขัน (คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง) ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจำปาขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ระหว่างวันที่ 1 - 30  มิถุนายน 2563

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/29sap6

 Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จัดเก็บภาษี

คำถามที่พบบ่อย