ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจำปาขัน

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
Free Joomla Lightbox Gallery