ประกาศเทศบาลตำบลจำปาขัน

เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน 2559

ลงชื่อ นายเดช มาหินกอง

นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page